Očkování povinné a nepovinné
Účinnost vyhl. č. 537/2006 Sb.od 1.1.2024
Termín - věk dítěte Nemoc Očkovací látka
4. den - 6.týden Tuberkulóza - jen u rizikových skupin BCG vaccine SSI
9. týden Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (1.dávka )*** Infanrix-hexa
Pneumokoková onemocnění* (1.dávka) Vaxneuvance
 
2.měsíc Meningokoková onemocnění skup. B* Bexsero
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (2.dávka - interval min. 2 měsíce od předchozí dávky) Infanrix-hexa
Pneumokoková onemocnění* (2.dávka - interval min. 2 měsíce od předchozí dávky) Vaxneuvance
Meningokoková onemocnění skup. B* (2.dávka-interval min. 2 měsíce od předchozí dávky) Bexsero
11. - 13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B (3.dávka - interval min. 6 měsíců od předchozí dávky) Infanrix-hexa
Pneumokoková onemocnění* (3.dávka) Vaxneuvance
 
12 .- 15. měsíc Meningokoková onemocnění skup. B* (3.dávka-interval min. 6 měsíců od předchozí dávky) Bexsero
13. - 18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice (1.dávka) M-M-RVaxpro
12. - 24. měsíc Meningoková onemocnění skup. A,C,W,Y* Nimenrix
MenQuadfi
5.- 6.rok Spalničky, zarděnky, příušnice (2.dávka) M-M-RVaxpro
5. - 6.rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Adacel Polio
11. - 15. rok HPV (humánní papillomavirus) * Gardasil 9
14.-16. rok Meningokoková onemocnění skup. B*
(2 dávky-interval dle typu vakcíny)
Bexsero
Trumenba
14.- 16. rok
Meningokoková onemocnění skup.A,C,W,Y*  (1 dávka)
Nimenrix 
Menveo
MenQuadfi
* Očkování proti pneumokokům,meningokokům skup. A,B,C,W,Y a HPV (humánnímu papillomaviru) je nepovinné, ale plně hrazené ze zdravotního pojištění (na základě úplného znění Zákona č. 48/1997 Sb., platného od 1.1.2010).
 
*** U nedonošených dětí se očkování provede 3 dávkami hexavakcíny (Infanrix-hexa) podanými v intervalech nejméně 1 měsíce mezi dávkami a čtvrtou dávkou podanou min. 6 měsíců po podání 3.dávky