Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdrav. pojištění
Platnost od 1.9.2020
   
Přihláška do MŠ 200,-
Posuzování zdrav. způsobilosti k uč. oboru, na SŠ, na VŠ (1 obor) 200,-
Zotavovací akce (tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.) 200,-
Potvrzení lékaře o chronické diagnóze 200,-
Posuzování zdrav. způsobilosti k těl. výchově (část.,plné osvobození) 200,-
Posuzování zdrav. způsobilosti ke sportu 450,-
Řidičský průkaz, zbrojní průkaz (skup.B,C) 450,-
Posuzování zdrav. způsobilosti k práci-kat.I (bez rizik) 450,-
Zdravotní průkaz potravináře 150,-
Administrativní úkon 150,-
Oznámení úrazu pro pojišťovnu 250,-
Výpis z dokumentace na vyžádání 350,-
Nastřelení náušnic (cena dle typu náušnice) 400,-/500,-
Aplikace nadstandardního očkování 250,-
Potvrzení nepřítomnosti ve škole do oml. listu   50,-
Kopírování (za stránku)     3,-
   
Ceny jsou kalkulovány dle vyhlášky MF ČR č. 450/2009Sb. Zák. č. 526/1990 Sb.
(věcně usměrňovaná cena je stanovena na základě minutové režie ordinace).