Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdrav. pojištění
Platnost od 1.1.2023
   
Přihláška do MŠ 250,-
Posuzování  zdrav. způsobilosti k  uč. oboru, na SŠ, na VŠ (1 obor) 250,-
Zotavovací akce (tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy apod.) 250,-
Potvrzení lékaře o chronické diagnóze 250,-
Posuzování zdrav. způsobilosti k těl. výchově (část.,plné osvobození) 250,-
Posuzování zdrav. způsobilosti ke sportu 750,-
Řidičský průkaz, zbrojní průkaz (skup.B,C) 750,-
Posuzování zdrav. způsobilosti k práci-kat.I (bez rizik) 750,-
Zdravotní průkaz potravináře 200,-
Administrativní úkon 200,-
Oznámení úrazu pro pojišťovnu 350,-
Výpis z dokumentace na vyžádání 450,-
Nastřelení náušnic (cena dle typu náušnice) 550,-/700,-
Aplikace nadstandardního očkování 350,-
Potvrzení nepřítomnosti ve škole do oml. listu 50,-
Kopírování (za stránku) 3,-
   
   
Ceny jsou kalkulovány dle vyhlášky MF ČR č. 450/2009Sb. Zák. č. 526/1990 Sb.
(věcně usměrňovaná cena je stanovena na základě minutové režie ordinace).